0592-398066 info@hogendorf.nl

W.B. HOGENDORF

Privacy statement

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Administratiekantoor W.B. Hogendorf of de aan haar gelieerde ondernemingen.

Verstrekking van gegevens

U bepaalt zelf of u van de services gebruik wilt maken die op onze websites, in onze nieuwsbrieven en in onze mailings worden aangeboden. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan de verschillende bedrijfsonderdelen van Administratiekantoor W.B. Hogendorf. Die kunnen dan met u communiceren over onze dienstverlening of over uw aanvraag. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op uw aanvraag te reageren en om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van Administratiekantoor W.B. Hogendorf. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke informatie toesturen, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Administratiekantoor W.B. Hogendorf gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

Derden buiten de Administratiekantoor W.B. Hogendorf

• Het kan zijn dat Administratiekantoor W.B. Hogendorf andere bedrijven inschakelt voor de behandeling van uw aanvraag of voor de verwerking van uw gegevens. Administratiekantoor W.B. Hogendorf eist van deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door Administratiekantoor W.B. Hogendorf verstrekt zijn.
• Administratiekantoor W.B. Hogendorf geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.
• Administratiekantoor W.B. Hogendorf verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw persoonlijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
• Administratiekantoor W.B. Hogendorf verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen, onze diensten te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Het vastleggen van bezoekersgegevens

Als u een van onze websites bezoekt of onze nieuwsbrieven of mailings opent om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze media bezoekt of opent. Ook slaan wij interacties op ten behoeve van het personaliseren en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren.

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kunt u Administratiekantoor W.B. Hogendorf op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen via het contactformulier. U kunt dan bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van Administratiekantoor W.B. Hogendorf wenst te ontvangen.

administratiekantoor

W.B. HOGENDORF

Hoofdvaartsweg 100 | 9406 XD ASSEN | 0592 – 398066