0592-398066 info@hogendorf.nl
Als ondernemer wilt u zich zoveel mogelijk bezig houden met primaire taken en de dingen waar u goed in bent. Financiële en administratieve zaken komen regelmatig op een tweede plaats. Toch is het belang van het goed op orde hebben van je financiën groot. Wij bieden u hierbij op allerlei vlakken ondersteuning. Of het nu gaat om de verplichtingen naar de fiscus, het bijhouden van de administratie of financieel advies. Hierbij passen wij onze werkzaamheden volledig aan de wensen van u als ondernemer aan.
Als ondernemer wilt u zich zoveel mogelijk bezig houden met primaire taken en de dingen waar u goed in bent. Financiële en administratieve zaken komen regelmatig op een tweede plaats. Toch is het belang van het goed op orde hebben van je financiën groot. Wij bieden u hierbij op allerlei vlakken ondersteuning. Of het nu gaat om de verplichtingen naar de fiscus, het bijhouden van de administratie of financieel advies. Hierbij passen wij onze werkzaamheden volledig aan de wensen van u als ondernemer aan.
Administratie
Eén van onze werkzaamheden bestaat uit het verzorgen van financiële administraties. Hierbij passen wij onze werkzaamheden volledig aan bij uw wensen. Eén kenmerk is de grote flexibiliteit die wij kunnen bieden. In overleg kan een dienstverlening op maat worden geboden, die kan variëren van het volledig voeren van uw administratie tot en met het controleren van de door uzelf al opgestelde jaarrekening.
Volledige uitbesteding
U brengt periodiek de financiële gegevens (facturen, bankafschriften e.d.) en wij verwerken deze in uw administratie. Dit kan bijvoorbeeld op maandelijkse-, kwartaal- of jaarbasis plaatsvinden.
Salarisadministratie
Salaris-administratie
Op het moment dat u personeel in dienst neemt, zal er een salarisadministratie gevoerd moeten worden. De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u verrichten tegen een vast tarief: cao-beoordeling, arbeidsovereenkomst opstellen, salaris(strook) berekenen, aangifte loonheffing, afdracht aan pensioenfonds.
Controle en ondersteuning
U voert zelf de administratie en wij controleren op periodieke basis uw administratie aan de financieel geldende wet- en regelgeving. Deze controles kunnen indien gewenst ook bij u op locatie plaatsvinden.

Wij werken voornamelijk met de boekhoudpakketten van Accountview en Snelstart. Via Snelstart kan uw administratie in de cloud worden gezet zodat wij elk gewenst moment op afstand met u mee kunnen kijken in uw administratie. Als u gebruik maakt van een ander boekhoudpakket is dat natuurlijk ook geen enkel probleem.

Jaarrekening
Een ondernemer is verplicht jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Deze jaarrekening wordt opgesteld op basis van de gevoerde boekhouding. De wettelijke eisen aan een jaarrekening verschillen per soort onderneming. Aan een jaarrekening voor een besloten vennootschap (B.V.) worden door de wet strengere eisen gesteld dan aan een jaarrekening van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een maatschap. Tevens zijn de gestelde eisen aan een jaarrekening voor een kleine B.V. anders dan bij een middelgrote of grote B.V. Deze laatste ondernemingen zijn zelfs verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een wettelijk daartoe bevoegde accountant. De beoordeling of een B.V. klein, middelgroot of groot is, is afhankelijk van het balanstotaal, de omzet en het aantal werknemers in de afgelopen twee jaren.

Wij lichten de jaarrekening toe in een persoonlijk gesprek met u als ondernemer, waarbij wij veel aandacht besteden aan advisering op het gebied van onder andere: financieringen, investeringen, boekhouding en belastingen. Tevens kunnen wij voor besloten vennootschappen de jaarlijkse publicatiestukken opstellen voor deponering bij de Kamer van Koophandel.

Aangifte omzetbelasting
Als u ondernemer bent, dan draagt u omzetbelasting (btw) af over de meeste producten en diensten die u verkoopt. U draagt de btw af, door het indienen van uw aangifte omzetbelasting. De afdracht van de omzetbelasting kan per maand, kwartaal of per jaar, afhankelijk van de grote van uw onderneming. Indien u zaken doet met het buitenland kunnen de regels omtrent de afdracht van omzetbelasting gecompliceerd worden. Wij staan voor u klaar om u te helpen bij uw vragen over omzetbelasting en het indienen van uw aangifte.
Fiscaal- en financieel advies
Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u uitstekend van dienst zijn bij fiscale advisering. In ons advies betrekken wij uw gehele situatie, zowel zakelijk als privé. Dit is belangrijk omdat een strikte scheiding vaak niet is te maken. Om u een indruk te geven van het gebied waarop wij u kunnen adviseren, volgen hier enkele voorbeelden: bedrijfsoverdracht, bedrijfsopvolging, samenwerkingsverbanden of rechtsvormen.
Belastingaangiftes
Belasting-aangiftes

Het opstellen van een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is een zeer belangrijke en nauwkeurige aangelegenheid. Dit komt niet alleen door de wettelijke plicht maar ook door het feit dat u niet door de belastingdienst wilt worden gecorrigeerd met een eventuele boete tot gevolg. Na het samenstellen van de aangifte, wordt deze met u besproken. Daarbij zullen wij u deskundig adviseren, teneinde te komen tot een optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden voor (startende) ondernemers. Een nauwkeurige aangifte is om nog meer redenen van belang. Bij het aangaan van een lening kan bijvoorbeeld een bank inzage vragen in de aangifte inkomstenbelasting om hiermee een goede indruk te krijgen van de financiële situatie. Ook worden aangiften gebruikt als grondslag voor financiële- en fiscale advisering. In alle gevallen is het belangrijk dat de aangifte correct en volledig wordt samengesteld: de hiervoor noodzakelijke kennis is bij ons ruimschoots aanwezig. Met behulp van vele informatiebronnen zijn wij in staat om de laatste regelgeving en jurisprudentie direct toe te passen om zodoende geen mogelijkheid onbenut te laten.

Wij kunnen voor u alle soorten belastingaangiften verzorgen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, dividendbelasting, loonbelasting en schenk- en erfbelasting.

administratiekantoor

W.B. HOGENDORF B.V.

Hoofdvaartsweg 100 | 9406 XD ASSEN | 0592 – 398066