0592-398066 info@hogendorf.nl
Voor particulieren verzorgen wij diverse financiële diensten. Doordat wij continu op de hoogte zijn van de meeste actuele wet- en regelgeving weten wij exact voor welke toeslagen of regelingen u in aanmerking komt. Dit levert het u in veel gevallen extra financieel voordeel op ten opzichte van dat u het zelf doet, naast de tijd en energie die u ermee bespaart. Hieronder een overzicht van de diensten die wij voor particulieren verlenen.
Voor particulieren verzorgen wij diverse financiële diensten. Doordat wij continu op de hoogte zijn van de meeste actuele wet- en regelgeving weten wij exact voor welke toeslagen of regelingen u in aanmerking komt. Dit levert het u in veel gevallen extra financieel voordeel op ten opzichte van dat u het zelf doet, naast de tijd en energie die u ermee bespaart. Hieronder een overzicht van de diensten die wij voor particulieren verlenen.
Belastingen
Als particulier komt u ook in aanraking met de Belastingdienst. Het is mogelijk dat de Belastingdienst u een brief stuurt waaruit blijkt dat u aangifte moet doen. U kunt ook op eigen initiatief een aangifte indienen wanneer u denkt dat u belasting bent verschuldigd, of wanneer u verwacht dat u belastinggeld kan terugontvangen. U kunt in aanmerking komen voor een teruggaaf wanneer u denkt dat u kosten heeft gemaakt die middels een aangifte (gedeeltelijk) in aftrek kunnen worden gebracht. Wij kunnen ook uw aangifte volledig verzorgen en indienen bij de Belastingdienst.
Voor afwikkeling van vragen van de Belastingdienst over uw aangiften van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting kunt u ook bij ons kantoor terecht.
Erfrecht
Krijgt u of doet u een schenking? Of krijgt u een erfenis? Dan krijgt u te maken met de schenk- en erfbelasting. Wellicht dat u schenk- of erfbelasting moet betalen. In een aantal gevallen kunt gebruik maken van een vrijstelling en hoeft u geen belasting te betalen. Ons kantoor neemt graag de mogelijkheden met u door omtrent belastingvrij schenken en ontvangen. Tevens kunnen wij voor u de aangifte schenk- en erfbelasting indienen.

administratiekantoor

W.B. HOGENDORF B.V.

Hoofdvaartsweg 100 | 9406 XD ASSEN | 0592 – 398066